0%
  • Українська
  • English

7 квітня 2021 року відбулась заключна сесія реалізації Міждисциплінарних Європейських студій

Змінити розмір тексту:

Слухачі Модуля, що триває у рамках проєкту Еразмус+ Жана Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку»  597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE,в он-лайн-форматі, на платформі ZOOM обговорювали тему «Виклики та практики України в галузі екологічної безпеки водних ресурсів.

Питання теми викликали жвавий інтерес з боку учасників Модуля. У фокусі дискурсу були такі аспекти: водний слід країни; директива про міські стічні води; очисні споруди міських стічних вод; технологія очищення міських стічних вод (регіональний аспект); директива про морську стратегію; директива про питну воду; повенева директива; нітратна директива.

Тему презентовано координатором Проєкту, професором кафедри екології, доктором педагогічних наук Оленою Мітрясовою.

Одне з ключових питань зустрічі Водний слід. Україна має досить значний водний слід, проте належить до однієї з маловодної країни Європи. В Україні середній показник водного сліду складає 1575 м3/рік на душу населення, проте середній світовий показник – 1240 м3/рік на душу населення. За водним слідом, Україна посідає 51 місце серед країн світу.

Відео-матеріали доступні за посиланням: https://youtu.be/oky9tfqMjKk

Нові глобальні екологічні виклики у сфері водних ресурсів зумовлюють виникнення низки нових завдань для економіки і суспільства  загалом. Необхідність модернізації природоохоронної сфери України помноженої на недостатній рівень екологічних знань — усе це зумовило ініціативу команди щодо реалізації цього проєкту, який об’єднав представників різних університетів та установ України.

Команда проєкту має надію, що нові знання в галузі безпеки водних ресурсів, здобутті  під час Модуля, стануть міцним підгрунтям для формування і удосконалення професійних компетенцій та творчим майданчиком для подальшої співпраці!