0%
  • Українська
  • English

Опубліковано статтю в Evironmental Problems

Змінити розмір тексту:

У статті проаналізовано ключові аспекти у галузі управління водними ресурсами у державах світу в контексті положень концепції сталого розвитку. Здійснено порівняльний аналіз політики в галузі управління водними ресурсами у країнах ЄС та країнах, які розвиваються. Запропоновано новий підхід до визначення граничних показників впливу на довкілля.

http://science.lpnu.ua/ep/all-volumes-and-issues/volume-4-number-3-2019/comparative-analysis-key-aspects-environmental